DANIEL ELKAYAM

Burnt Mirror (With Rings)

820

במלאי

Charred wooden mirror base, with dark mirror.

Measurements
42cm x 27cm x 10cm

Notes
Hand made and one-of-a-kind. Limited edition

The brand
דניאל אלקיים
מעצב-אמן ירושלמי, הפועל כיום בתל אביב בתחום החומריות, קיימות וסטוריטלינג על ידי חפצים
דניאל שואב השראה מהטבע, בעיקר מתופעות וחומרים פחות קונבנציונאלים, כל אסופת אובייקטים מבטאים מחקר חומרי שונה העוקב אחר נרטיבים מסקרנים ומגוונים כמו מקומיות, ארעיות והתכלות חומרים
 
הקולקצייה השרופה- אוסף חפצי עץ בעבודת יד השואב השראה מאחת מתופעות הטבע העוצמתיות ביותר בעולמנו, אשר יוצאת מכלל שליטה
כיום אחוז השריפות הנגרמות כתוצאה מגורמים טבעיים נמוך משמעותית מאלו הנגרמות על ידי בני אדם שריפות הענק המכלות במהירות את היערות, משאירות אחריהן נוף סוריאליסטי במיוחד של פיסת טבע שרופה ושחורה
מתוך עניין במופע זה נוצר הרצון לשמר את האסתטיקה הייחודית של העץ השרוף ולהביע באובייקטים את התחושות והשאלות שהוא מעלה כחומר גלם שלעצמו