עד 30% הנחה על פריטים נבחרים והטבה למצטרפות חדשות ❤️🔥 משלוחים חינם 💌

מדיניות ביטולים

מדיניות זו מציגה את התנאים החלים על ביטול עסקאות רכישה של מוצרים אשר נרכשו מהמעצבים השונים דרך אתר האינרטנט com.marqe המשמש כפלטפורמה פרסומית עבור מעצבים אשר במסגרתה מציעים המעצבים את מוצריהם למכירה (“האתר”). ביטול עסקאות כאמור ייעשה בהתאם להוראות הדין החלות, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (“החוק”). בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין (לרבות חוק הגנת הצרכן) לבין תנאי מדיניות זו להלן, יחולו הוראות הדין.
הנך זכאי לבטל עסקה שבוצעה באתר בהתאם להוראות הדין ומדיניות החזרת המוצרים שלהלן. למען הסר ספק, לא תתאפשר החזרה ו/או החלפה של מוצרים אשר אינם ניתנים להחזרה ו/או החלפה על פי החוק לרבות מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן.
ביטול עסקה יעשה במסירת הודעה בדבר רצונך לבטל את העסקה וזאת ממועד ביצוע העסקה ועד לתום 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מבניהם.
אם הנך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק, וההתקשרות בעסקה כללה שיחה עם נציג החברה, המועד לקבלת הודעת הביטול ממך יהא עד לתום ארבעה חודשים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מבניהם.
הודעת ביטול עסקה תעשה באמצעות משלוח הודעת בכל אחת מהדרכים הבאות: (א) באמצעות דוא”ל לכתובת [email protected]; (ב) באמצעות פניה טלפונית בטלפון 054-2546006; (ג) בדואר רשום לכתובת נבטים, משק 21, מיקוד 85540 (ד) באמצעות הקישור הייעודי באתר המצוי תחת לשונית מדיניות ביטולים.
בכל פניה כאמור תידרש לציין את שמך המלא, תעודת זהות, מספר ההזמנה, ופרטי המוצר/ים שאתה מעוניין לבטל את רכישתו/ם.
במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר/ אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שצוינו באתר לגביו/ אספקת המוצר שלא במועד שנקבע לכך/ בשל הפרה אחרת – תבוטל הרכישה, ויוחזר לך התשלום ששילמת בפועל, בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול. במקרה זה, מוצר שנמסר לך ייאסף על ידינו ועל חשבוננו מהכתובת בה הוא נמסר לך, וזאת בתיאום עמך.
במקרה של ביטול העסקה שלא עקב הסיבות האמורות בסעיף 1.7 לעיל – תבוטל הרכישה, ויוחזר לך התשלום ששילמת בפועל, וזאת בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול. במקרה זה, יהא עליך להחזיר את המוצר שנמסר לך לכתובת אבא הלל 16 רמת גן. בביטול כאמור, ייתכן כי ייגבו ממך דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר שהוחזר או 100 ש”ח, הנמוך מבניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותנו בהתאם להוראות הדין.

whatsapp